Detective Chinatown 2 (2018)


Title: Detective Chinatown 2
Year: 2018
Rated: R
Released: 16 Feb 2018
Runtime: 121 min
Genre: Action, Comedy, Mystery
Director: Sicheng Chen
Writer: Sicheng Chen, Yining Yan, Zhenni Zhou, Chun Zhang, Jiake Cheng, Lifeng Gao, Zheng Ma (script coordinator)
Actors: Haoran Liu, Baoqiang Wang, Yang Xiao, Natasha Liu Bordizzo
Plot: Tang and Qin team up to solve a murder in New York's Chinatown.
Language: Mandarin, English
Country: China
Awards: N/A